Naar "Mijn trainingen"

Agile Trainingen

Steeds meer organisaties schakelen over op Agile werken. Dit doen ze om zich snel aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden. Agile werken vergroot namelijk het verandervermogen van een organisatie en haar medewerkers om op de lange termijn succesvol te kunnen zijn. Agile is geen one size fits all model. Organisaties geven daar binnen de kaders en tooling van Agile hun eigen passende invulling aan. Toch is het onderliggende gewenste gedrag van mensen vaak hetzelfde.

Hoe werk je Agile?

Een belangrijk aspect van Agile werken is namelijk de cultuur van een organisatie, ook wel het gedrag dat de meerderheid van de medewerkers in de praktijk laat zien. Als de organisatiecultuur niet Agile is kunnen er nieuwe processen worden ingericht (zoals bijvoorbeeld Scrum), maar gaat Agile werken in de praktijk weinig opleveren. Een Agile cultuur begint namelijk met de vraag: HOE werk je Agile?

Om op deze vraag een goed antwoord te kunnen geven moet er voorbij het werkproces gekeken worden naar de werkvorm, of de manier waarop mensen met elkaar werken. Zo vraagt Agile werken in de basis om een ‘pro-actieve, open houding’ van mensen gecombineerd met een flinke dosis zelfinzicht en goede communicatieve vaardigheden.

Trainingsaanbod


Een effectief verloop van verschillende meetings zoals stand-ups, sprint reviews en retrospectives vraagt veel van je communicatief vermogen. Om echt het maximale uit je samenwerking te halen gaat het dus niet alleen om wat je met elkaar bereikt en afspreekt, maar vooral ook om hoe je dat met elkaar bespreekt.

Hoe beter je weet wat je wilt bereiken, hoe makkelijker het wordt je in een continu veranderende wereld te blijven focussen op jouw doelstelling. Als je weet wie je bent, wat je talent is en waar je goed in bent, dan weet je ook wat je valkuilen zijn en waar je grenzen liggen. Je staat dan stevig in je schoenen en bent in staat bewuste keuzes te maken.

Verandering is inmiddels een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering binnen veel organisaties. Een steeds sneller veranderende omgeving en het continu verbeteren van werkprocessen om succesvol te zijn en blijven, spelen een belangrijke rol. Dit vraagt om een wendbare organisatie en wendbare medewerkers. Ben jij in staat mee te bewegen, te schakelen, te improviseren?

De wereld waarin we leven wordt steeds complexer. Dat betekent dat er steeds meer gevraagd wordt van ons vermogen zaken te doorgronden en verbanden te leggen die er ogenschijnlijk niet lijken te zijn. Deze complexiteit vraagt om een open perspectief en een onderzoekend en probleemoplossend denkvermogen.

In de training Agile, de basis – Van stand-up tot retrospective, maken wij deelnemers bekend met Agile werken. Tijdens deze praktische basistraining maak je kennis met veelgebruikte terminologie en maak je tegelijkertijd een belangrijke eerste stap in jouw Agile ontwikkeling. Waar ligt jouw grootste groeipotentie?