Naar "Mijn trainingen"

Agile maatwerk

Hoe vergroot je leervermogen op de werkvloer?

Binnen veel organisaties is de term Agile niet meer weg te denken. Een wendbare organisatie vraagt een nieuwsgierige en flexibele houding van zijn medewerkers. Haalt uw Agile organisatie al het beste in zijn medewerkers naar boven? Bij Molijn Training bieden wij ons uitgebreide aanbod in Agile trainingen ook incompany aan. Binnen de trainingstrajecten Agile werken stimuleren wij deelnemers in hun ontwikkeling van learning agilities. Learning agility is het vermogen van mensen om – op basis van nieuwe ervaringen en uitdagingen – snel effectief gedrag te ontwikkelen, passend bij een vernieuwde situatie. We richten ons erop het leervermogen en de wendbaarheid van medewerkers op en naast de werkvloer te maximaliseren. Een inhoudelijke focus op Learning agilities biedt een andere blik op de betekenis die medewerkers voor een organisatie kunnen hebben.

Agile gedrag
Agility staat letterlijk voor flexibiliteit & wendbaarheid. Mensen binnen de organisatie spelen een cruciale rol in het al dan niet slagen van een Agile manier van werken. Wendbare organisaties worden immers gemaakt door wendbare werknemers. Agile werken is – in een notendop – een totaal andere manier van het verdelen van werk en verantwoordelijkheden. Deze manier van werken vereist van medewerkers initiatief, zelforganisatie en de behoefte om van toegevoegde waarde te zijn voor het proces. Het simpelweg implementeren van structuren en processen volgens de principes van het Agile werken volstaat daarom niet. Agile werken vraagt om flexibel gedrag.

Wendbaar zijn betekent letterlijk meebewegen met dat wat de situatie van je vraagt: het vermogen om situaties vanuit verschillende perspectieven te zien en hier flexibel op te reageren. We leren  het meest door te doen en ervaren – in de praktijk. Tóch is het niet vanzelfsprekend dat mensen zich leergierig opstellen tijdens hun werk. Om te leren op de werkvloer is Agile gedrag essentieel. ‘Agile mensen’ zoeken actief ervaringen op om van te leren, delen kennis en expertise met collega’s en gaan complexe problemen en uitdagingen niet uit de weg. Ze bewegen makkelijk mee met de verandering die van hen gevraagd wordt en realiseren zich dat het (snel) eigen maken van nieuwe vaardigheden een continu proces is en dat ze daarmee nooit uitgeleerd zijn. Agile gedrag zorgt voor de maximale benutting van het potentieel op de werkvloer. Niet daar waar mensen met Agile processen werken, maar waar Agile mensen werken ontstaat een cultuur van continu leren, ontwikkelen en verbeteren.

Agile leiderschap
Binnen Agile leiderschap staat de groei en samenwerking van teams centraal. Het vraagt van managers dat zij hun medewerkers op een eigentijdse manier kunnen faciliteren. Hoe doe je dat optimaal zodat medewerkers in staat zijn zelf de regie te voeren? Hoe stimuleer je een cultuur waarin mensen durven leren en ervaren. Het vraagt om loslaten en de juiste kaders geven. Agile leiderschap is maatwerk. Graag geven we zicht op de onderwerpen die in ons Agile Leiderschapsprogramma aan bod komen. Vanuit deze basis maken we graag een programma op maat dat aansluit op de cultuur van de organisatie en de strategische doelstellingen.

  

Wat levert investeren in de ontwikkeling van medewerkers de werkgever op?

Daar deed het researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) onderzoek naar. Zij constateerden de volgende resultaten voor bedrijven:

  • Hogere medewerkertevredenheid- en betrokkenheid
  • Hogere organisatie-effectiviteit
  • Toename van de productiviteit
  • Positief effect op performance
  • Lager personeelsverloop
  • Training van medewerkers heeft zelfs een positief effect op de productiviteit van collega’s die de training niet hebben gevolgd.

Bron: Postinitieel leren: Deelname en rendement. Didier Fouarge en Andries de Grip, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt | ROA 2012.