Naar "Mijn trainingen"

Aanbod open inschrijvingen Leiderschapstrainingen

Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Met name voor managers ligt hier een belangrijke taak. Hun rol is cruciaal om van ontwikkeling van medewerkers een continu proces te maken. Het beste naar boven halen bij je medewerkers. Hoe doe je dat? Hoe geef je daar als manager op de juiste manier vorm aan? Ons managersprogramma helpt je op weg.

Ken je talenten | MBTI voor managers

Wij geloven dat iedereen over unieke kwaliteiten en talenten beschikt. Een werknemer biedt toegevoegde waarde binnen een bedrijf als hij de kans krijgt die kwaliteiten en talenten optimaal te benutten. Hoe zet je die kwaliteiten effectief in en hoe vergroot je die toegevoegde waarde? ... Lees meer »

Succesvol in gesprek met je medewerker | Functioneren, ontwikkelen en inzetbaarheid

Om je medewerkers te helpen hun toegevoegde waarde te behouden is het noodzakelijk hen te stimuleren in de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. Vaak is het lastig daar de juiste aanknopingspunten voor te vinden. Waar lopen je medewerkers zoal tegenaan? ... Lees meer »

Positief Managen | Coachend leidinggeven

Hoe hulpvaardig ben je als collega en hoe initiatiefrijk laat je je zien bij een klant met een probleem? Gedrag van medewerkers bepaalt in grote mate hoe we hun functioneren en daarmee het functioneren van de organisatie ervaren. Hoe laat je jouw medewerkers floreren? ... Lees meer »