Naar "Mijn trainingen"

ING: ‘Komen robots op tijd om het probleem van vergrijzing op te lossen?’

NIEUWS 05-09-2018 || Door: Bram Hart

In een recent verschenen onderzoek van ING wordt de noodklok geluid over de komende vergrijzing. Volgens de analyse die is gedaan zal de werkzame bevolking in Europa vanaf 2020 gaan afnemen. Dit gaat in tegen eerdere analyses, die aangaven dat de vergrijzing al eerder een probleem zou gaan vormen. Echter, door het ophogen van de pensioengerechtigde leeftijd is dit probleem tijdelijk uitgesteld. De schatting is nu dat het vanaf 2020 weer zal beginnen. Zeker Duitsland en Zuid-Europese landen zullen hard worden geraakt door de komende vergrijzing.

In het verdere verslag onderscheidt ING twee mogelijke oplossingen voor het naderende probleem. Deze oplossingen zijn: immigratie en robotisering. Immigratie lijkt de last iets te kunnen verlichten, maar hiervoor zou er wel een enorme aanwas van arbeidsmigratie nodig zijn: over de gehele Eurozone zouden er momenteel bijna 4 miljoen extra werknemers nodig zijn. En hier wordt nog niet de voorspelde economische groei van de komende jaren meegenomen. Extra arbeidskrachten vanuit immigratie zal de problematiek dus op zijn hoogst verzachten.

Robotisering zou daarentegen wel uitkomst kunnen bieden. Het overnemen van de werkzaamheden van werknemers is een voorspeld gevolg van de opkomst van geautomatiseerde processen. De vraag is echter of robotisering de banen van de vergrijzende werknemers over kan nemen. Daarnaast kan er ook een mismatch ontstaan tussen de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de werkende bevolking, zoals we hier hebben omschreven. 

In het onderzoek draagt ING dus geen oplossing voor het naderende probleem aan. Wel duidt de analyse op duidelijke problemen die aan de horizon liggen.

https://think.ing.com/uploads/reports/Eurozone_demographics_280818_FC_BC_%28005%29.pdfDeel op:Terug naar het nieuwsoverzicht

Laatste items

NIEUWS 14-03-2019 || door: De redactie

Hoe staat Nederland eigenlijk tegenover robotisering?

Verschillende onderzoeken spreken elkaar tegen: hoe zit dat? ...


NIEUWS 05-03-2019 || door: De redactie

Werkzoekende korter werkloos door opleiding en ontwikkeling

Eind februari presenteerden onderzoekers van Tilburg University en House of Skills hun rapport ‘Overstappen op de arbeidsmarkt’ ...


NIEUWS 26-02-2019 || door: De redactie

Hoe ze bij DSM inzetten op de ‘menselijke kant’ van Duurzame inzetbaarheid

Alles begint bij de medewerker, niet bij de leidinggevende. ...


NIEUWS 21-02-2019 || door: De redactie

In Groningen denkt het bedrijfsleven mee over het lesprogramma

Ooit was de samenwerking heel gewoon: de banden tussen scholen en het bedrijfsleven waren goed en er werd overleg gepleegd. ...


NIEUWS 12-02-2019 || door: De redactie

Waarom volgt niet iedereen een cursus?

Maar ongeveer een kwart van de werknemers volgt een opleiding ...


NIEUWS 06-02-2019 || door: De redactie

Tot waar reikt de verantwoordelijkheid van de werkgever?

In een tijd waarin het steeds gebruikelijker is dat de werkgever een actieve bijdrage levert aan de gezondheid van de medewerker kunnen grenzen vervagen. ...