Naar "Mijn trainingen"

Automatisering een minder groot gevaar dan gedacht

NIEUWS 04-04-2018 || Door: Bram Hart

Uit eerdere onderzoeken naar de effecten van robotisering op de arbeidsmarkt kwam naar voren dat bijna 50% van de banen een groot risico liep om te verdwijnen. Dit percentage blijkt nu niet meer te kloppen volgens recent onderzoek van Mercer.

Een verklaring voor de eerdere misvatting is dat er niet goed gekeken is naar de “menselijke” kant van het werk. Een bezorger zal bijvoorbeeld helemaal niet zo snel worden vervangen door een zelfrijdende auto, omdat de auto niet in staat is om bij de buren aan te bellen als er iemand niet thuis is, of een andere creatieve oplossing te vinden voor het probleem.

Ook zijn de werkende Nederlanders relatief hoog opgeleid. Hoewel automatisering ook zijn tol zal eisen in de dienstensector (de grootste sector in Nederland), is de schade vele malen groter in landen met een grote industriële sector. Juist in de dienstensector is het contact met de klant, maar ook het vermogen om om te gaan met verandering van groot belang, en dit zijn nu juist aspecten die de robot niet snel zou kunnen overnemen.

 

Ook benieuwd geworden naar hoe jij je kan onderscheiden van de robot en futureproof op de arbeidsmarkt kan worden? Zie http://www.molijntraining.nl/profi-competenties/

 

Lees het onderzoek hier: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1522836581&id=id&accname=guest&checksum=59C149786BED0EEE9461AE3E15AC8868Deel op:Terug naar het nieuwsoverzicht

Laatste items

NIEUWS 14-03-2019 || door: De redactie

Hoe staat Nederland eigenlijk tegenover robotisering?

Verschillende onderzoeken spreken elkaar tegen: hoe zit dat? ...


NIEUWS 05-03-2019 || door: De redactie

Werkzoekende korter werkloos door opleiding en ontwikkeling

Eind februari presenteerden onderzoekers van Tilburg University en House of Skills hun rapport ‘Overstappen op de arbeidsmarkt’ ...


NIEUWS 26-02-2019 || door: De redactie

Hoe ze bij DSM inzetten op de ‘menselijke kant’ van Duurzame inzetbaarheid

Alles begint bij de medewerker, niet bij de leidinggevende. ...


NIEUWS 21-02-2019 || door: De redactie

In Groningen denkt het bedrijfsleven mee over het lesprogramma

Ooit was de samenwerking heel gewoon: de banden tussen scholen en het bedrijfsleven waren goed en er werd overleg gepleegd. ...


NIEUWS 12-02-2019 || door: De redactie

Waarom volgt niet iedereen een cursus?

Maar ongeveer een kwart van de werknemers volgt een opleiding ...


NIEUWS 06-02-2019 || door: De redactie

Tot waar reikt de verantwoordelijkheid van de werkgever?

In een tijd waarin het steeds gebruikelijker is dat de werkgever een actieve bijdrage levert aan de gezondheid van de medewerker kunnen grenzen vervagen. ...